Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÖRTÉNÉSEK - 2022

2022.11.25

aktualis-ff.jpg

zoldy-pal---konyvbemutato-online.jpg

"Ha Zöldy Pál alakjai levennék a zakójukat, vagy rendesen felöltöznének, ráismernénk a szomszédainkra, rokonainkra, családtagjainkra vagy akár önmagunkra. Szerethető alakok, amilyenek mi is vagyunk. Mert szerethető emberek akarunk lenni, akkor is, ha kimondjuk azt, amit nem illik kimondani, vagy végiggondoljuk azt, amit nem is illik végiggondolni. A találkozás néha nehézkes dolog. Néha nehéz eldönteni, hogy határtalan-e vagy gátlástalan-e az, akivel találkozunk, vagy akit éppen kerülünk. Mert van, aki az életünket helyettünk éli, és van az úgy, hogy mi vagyunk kénytelenek más idegenek életét élni. Napról napra. Lehet, hogy a boldogság nem más, mint hogy a saját életünket éljük?" (Napkút)

profil-en.jpg

pusztai-eva-knoll.jpg

Néhány sor mozgatható "Érzékeny rendszer"-eim létrejöttéhez:
Az anyagokkal való ismerkedéseim idején, az agyag, márvány után a fa, de főleg a vas ragadott meg egyre jobban. Bóklászásaim során a vaslerakatok, vashulladékok tájain, fantasztikus rozsdaárnyalatú, különböző vasdarabok inspiráltak.
Szándékom, hogy mozgó felületeket hozzak létre gépi meghajtás nélkül, már jó ideje foglalkoztatott. Vékony vasrudak életteli tulajdonságai kezdtek irányadók lenni. Lengésük, finom rezgőhullámaik, remegésük, hajlékony teherbírásuk, valamint a hegesztés, forrasztás gyors, egyszerű technikai lehetősége vezetett a strukturális objektumaim létrehozásához.
Minimalista igényeim szigorú egyszerűséggel felépített rendszereket hoztak létre, a rozsdafelületek pedig festői színességgel egészítették ki őket.
Az az erős kontraszt, ami a nyugalmi állapot és mozgás között mutatkozik, talán tág aurának is nevezhető. Asszociációs láncolatot indíthatnak el - a felépítés rendszere szerint mindegyik másképp mozog. Érintésre, levegőmozgásra reagálnak, mint egy „élőlény“.
 
A stabilitás mögötti labilitás változó kölcsönhatás; ritmusos remegés, ingás, meditatív figyelemet kínál, miközben mértani testek - kubusok - szétesni látszanak, mielőtt a csökkenő lengés által újra rendeződve a nyugalmi állapotba térnek vissza. A mozgás maga nem csak funkció, tartalom is.
Nem látszik rögtön, mi miért mozdul el a sajátságos összekötések miatt. A látszólagos káosz az izgalmasabb, de a néző csak egy bizonyos ideig követheti, mert hamarosan visszatér a stabilitás, a mértani pontosság megnyugtató egyszerűsége.
Egyfajta interakció történik a szemlélő és tárgy között: az érintésre - gyakorlatilag és szimbolikusan is, „válasz“ érkezik.
Életünk bizonytalanságai ellen rendszereket hozunk létre, hogy legyen mibe kapaszkodnunk, s ezek ugyanolyan sérülékenyek, mint mi magunk, társadalmi szövevényünk, politikai rendszereink. A labilitás állandóan jelen van, csakúgy, mint a káosz lehetösége a kívánt stabilitás, változatlanság mellett.
A szenzibilis szisztémákkal paralell képek, képobjektumok, papírmukák is születnek, kvázi mint kétdimenzionális kíséret a háromdimenzió megjelenítéséről. Térképzés, térhatások, külső-belső tereink, a perspektíva rendszerének rajzbeli leképzése különböző technikákkal. (Eva S. Pusztai)
pusztai-e-knoll.jpg

 

profil-en.jpg

eiti---kiallitas-nagykanizsa-w.jpg
... és ÚJRA! Igaz a helyszín egy kissé más lett!

profil-en.jpg

eiti---kiallitas-3.jpg

Öröm és megtiszteltetés egyben, hogy engem kért meg Eiter István barátunk kiállításának megnyitójára.
Ha ritkán találkozunk is, - figyelemmel kísérjük egymás életét, munkásságát. - Fafaragásaiban azt láttam, hogy Eiti az élettelen anyagnak elevenséget ad. Ma, mikor képeit készíti, az eleven valóságot tudja egyetlen történetbe sűríteni. Úgy mesél, hogy meg se szólal. A nézőben hangzik a történet, és mindenkiben a sajátja.

eiti-kiallitas-b.gyorok.jpg

profil-en.jpg

Előkészületben...

v-w-montazs-ww.jpg

Várkonyi Nándor hagyatékában gondosan megőrzött levelek, képeslapok, beszélgető-cédulák és -füzetek, kéziratok, dedikált könyvek és fényképek maradtak fenn Weöres Sándorral  való kapcsolatának időszakából. Ezek rendszerezve, szinte hiánytalanul megvannak. Négy évtizedes kapcsolatuk emlékei nem csak szoros barátságuk bizonyítéka, hanem egy költői életmű kézzel fogható alakulásának története is – ezen hiteles források alapján. Mi lehetne hitelesebb a költő saját szavánál, illetve írásánál? Így első kézből követhetjük egymás munkájának segítését, figyelemmel kísérését, építő bírálatát. Nem mi következtetünk és találjuk ki gyötrődéseiket egy-egy mű megszületésénél, nem mi elemezzük őket, mindezt ők maguk írják le.
Az itt felsorakoztatott dokumentumok magukért beszélnek. Íróik retusálatlanul, maguk közötti meztelen őszinteséggel írták. Amennyiben kitöröljük az itt közölt írásokból a magánéletre vonatkozó passzusokat, teljes értékű irodalomtörténeti képet kapunk.
Kapcsolatuk több volt barátságnál. „Társ és barát a lét forgandóságaiban” – emlékezik Várkonyi önéletírásában. Levelezésüket követve, tisztán rajzolódik ki előttünk kettejük „szakmai” világa és életútja, annak ellenére, hogy nagyobbrészt a Weöres által írtak állnak rendelkezésünkre. Tartalmukból mégis kiderül, mire reagálhatott éppen, mert vélemény-nyilvánítása a válaszokban tükröződik. Minden levél kézzel íródott, ceruzával vagy fekete illetve kék tintával. Rajzolatuk nemcsak, hogy tisztán olvasható, hanem kifejezetten esztétikai élményt nyújt. Nekem a fecskék farkának szép ívét juttatja eszembe, Várkonyi verébfejhez hasonlítja.
     Barátságuk egy olyan beszélgetés, melynek visszhangjai még ma is hallhatók a magyar szellemi életben.
                                                                         Kende Katalin

 

v-w-2.-jav.-vw.jpgVárhatóan az idei évben megjelenik feldolgozásomban és szerkesztésemben, nyomdai előkészítésemmel és borító-tervemmel Várkonyi Nándor és Weöres Sándor barátságának és kapcsolatának dokumentumai (a Várkonyi-hagyaték alapján). Kiadja az Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely, Budapest.

 

 

 

profil-en.jpg

 

nip-si-meghivo-esemeny-w.jpg

"Németh István Péter (1960) sokféleképpen otthon van a Balaton környéki kultúrtájban és a magyar kultúra világában egyaránt. Az ELTE bölcsészkarán végzett tapolcai tanár, könyvtáros amint Czigány György írta róla hatvanadik születésnapja alkalmából „versekkel, műfordítással, tanulmányokkal és lírai fogantatású prózával jelentős életművet alkotott”. Sokrétű munkássága minden részterületén nagy szakmai tudás, mélyen átélt személyes kötődés és alkotói eredetiség ölt formát. Alkati sajátosságokon kívül talán a kisvárosi léthelyzet az oka, hogy életműve méltó befogadásával és értékelésével adós még a jövendő.
       E könyvének „hőse”, Simon István (1926–1975) Kossuth‑díjas költő sok figyelemben és elismerésben részesült életében. Sümeg melletti szülőfalujának népi világából táplálkozó lírája és kedves, emberszerető személyisége népszerűvé tette a szélesebb közönség körében. Németh István Pétert családi és ismerősi szálak is fűzik a mára szinte elfeledett költő előd személyéhez és emlékéhez. Róla és költészetéről szóló írásainak többségét a szülőfaluban, Bazsiban évről évre megtartott emlékünnepségeken olvasta fel. A jelen kötet szeretettel és hozzáértéssel megírt elemzések sora, egyszersmind főhajtás és igazságtétel. Egy tisztes emberi és költői teljesítmény visszaperlése a múló időtől." (Gyurácz Ferenc)

(Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, szerkesztő, a Magyar Nyugat könyvkiadó igazgatója.)

profil-en.jpg

bohoc.jpg
bohocom-elso.jpg
Bohócmottóm:
Bohócként mindig kimondhatod az igazságot, még meg is tapsolnak érte. Bohócként mindig kimondhatod az igazságot, még meg is tapsolnak érte. Galéria>>>

profil-en.jpg

 

 

A mappában található képek előnézete Bohócaim a Palotában